top of page

Окрилена oбщност

Общността на Окрилена се състои от нашите последователи, дарители, посланици, партньори и инстаграм страницата @buntovnitsa.

Посланици

Идеята на Окрилена е не да покажем холивудски сюжет, неприложим в българското общество, а да стимулираме размисъл и разговор за динамиката в човешките отношения. Това са хората, които избрахме за посланици, защото вярваме в умението им по готин и разчупен начин можете да разкажат на аудиторията си за равенството със своите партньори, колеги или приятели от другия пол.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page