top of page

Frequently Asked Questions

 • Защо „ОКРИЛЕНА“?
  Темата за "female empowerment" не е просто „движение за правата на жените“. В България, жените имат права, но това, което смятаме, че липсва е "empowerment". На български език “empowered” се превежда като „упълномощена” или „овластена“. И двете думи имат негативна конотация в контекста на борбата за равноправие и не описват точно идеята за една еманципирана и можеща жена. За да стимулираме диалог за равенството, решихме да създадем езиков термин, с който да назовем нашата мисия. Затова избрахме красивата българска дума „окрилена“.
 • Какво правим?
  Фондация „Окрилена“ е неправителствена организация, основана за да се бори за равноправие, чрез медийни кампании, които са насочени към младите хора. Нашата мисия е посветена на равенството между половете във всички сфери на живота. Фондацията работи по множество образователни и социални инициативи, свързани с личностното и професионалното развитие на българските жени. С проектите си "Окрилена" се стреми да да покаже как равноправието обогатява българското общество и има за цел да окрили младите жени и момичета, и да ги вдъхнови да постигат целите си.
 • Защо сега?
  Патриархалната структура на българското общество предразполага българските семейства към дисфункционални отношения, които често водят до домашно насилие (от мъжете към жените и обратното). Насилието се класифицира както като физическо, така и като психическо. Наблюдава се неравностойно разпределение на домашните задължения и съответно липса на диалог и хармония при двойките. В България „шамарът“ все още се счита за възпитателна мярка, а не за насилническа. Когато са в лошо настроение, „жените са в цикъл”. Всеки проблем има много гледни точки, и за да избегнем сочене с пръст и назоваване на универсален виновник, ние от „Окрилена“ сме решили да подходим позитивно към проблема. Идеята на нашите кампании е да представим по позитивен начин равенството на мъжа и жената.
 • Каква е нашата цел?
  „Окрилена“ организира кампании съвместно с фондации и сдружения, които се борят с домашното насилие, с цел да подпомагат кризисните центрове за лица, пострадали от насилие. Дейностите на „Окрилена“ повишават нивото на обществена ангажираност по темата за равноправието като таргетират не само жени, а и мъже.
 • Коя е най-важната услуга, която вашата организация предлага на жените?"
  Информация. Ние предлагаме на жените възможността да знаят какви са техните човешки права и да се борят за тях без вина и страх. На България липсва каквото и да е образование по отношение на закона и човешките права. Вярваме, че е от съществено значение за хората и затова го предлагаме.
 • Кое е най-голямото предизвикателство за вашата организация?
  Предизвикателствата са много. Най-големите са, че българското общество, макар и доста равностойно на работното място по отношение на заплатите и ръководните позиции, е доста патриархално, що се отнася до семейната структура. Следователно, дори жените да имат равни възможности като мъжете, те по-често зависят от решенията на своите колеги или членове на семейството. Друг проблем, по който работим усилено, е погрешното схващане, че феминизмът е същото като мизандрия, идея, наложена от медиите за политически интереси. Работим, за да образоваме както жените, така и мъжете и да ги направим по-чувствителни и проницателни към многостранната концепция за равенство между половете. Вярваме, че то не само може да служи като превантивна мярка за домашно насилие, но може да допринесе и за разрешаването на демографската криза в страната.
 • Как стигат жените до вашата организация?
  „Окрилена“ е базирана изцяло на дигитални платформи като социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм и Линкдин. Имаме и уебсайт с чат кутия и имейл. След като жените се свържат с организацията, ние сме в състояние да насочим адекватно техните нужди към други НПО, които предлагат безплатно консултиране, жилище и съдебна помощ. Важно е да се отбележи, че в България има много силна мрежа от феминистки организации. Така, независимо с кого се свържете, всеки е в състояние да предложи помощ или да пренасочи жертвата към подходящия канал.
 • Защо „ОКРИЛЕНА“?
  Темата за "female empowerment" не е просто „движение за правата на жените“. В България, жените имат права, но това, което смятаме, че липсва е "empowerment". На български език “empowered” се превежда като „упълномощена” или „овластена“. И двете думи имат негативна конотация в контекста на борбата за равноправие и не описват точно идеята за една еманципирана и можеща жена. За да стимулираме диалог за равенството, решихме да създадем езиков термин, с който да назовем нашата мисия. Затова избрахме красивата българска дума „окрилена“.
 • Какво правим?
  Фондация „Окрилена“ е неправителствена организация, основана за да се бори за равноправие, чрез медийни кампании, които са насочени към младите хора. Нашата мисия е посветена на равенството между половете във всички сфери на живота. Фондацията работи по множество образователни и социални инициативи, свързани с личностното и професионалното развитие на българските жени. С проектите си "Окрилена" се стреми да да покаже как равноправието обогатява българското общество и има за цел да окрили младите жени и момичета, и да ги вдъхнови да постигат целите си.
 • Защо сега?
  Патриархалната структура на българското общество предразполага българските семейства към дисфункционални отношения, които често водят до домашно насилие (от мъжете към жените и обратното). Насилието се класифицира както като физическо, така и като психическо. Наблюдава се неравностойно разпределение на домашните задължения и съответно липса на диалог и хармония при двойките. В България „шамарът“ все още се счита за възпитателна мярка, а не за насилническа. Когато са в лошо настроение, „жените са в цикъл”. Всеки проблем има много гледни точки, и за да избегнем сочене с пръст и назоваване на универсален виновник, ние от „Окрилена“ сме решили да подходим позитивно към проблема. Идеята на нашите кампании е да представим по позитивен начин равенството на мъжа и жената.
 • Каква е нашата цел?
  „Окрилена“ организира кампании съвместно с фондации и сдружения, които се борят с домашното насилие, с цел да подпомагат кризисните центрове за лица, пострадали от насилие. Дейностите на „Окрилена“ повишават нивото на обществена ангажираност по темата за равноправието като таргетират не само жени, а и мъже.
 • Коя е най-важната услуга, която вашата организация предлага на жените?"
  Информация. Ние предлагаме на жените възможността да знаят какви са техните човешки права и да се борят за тях без вина и страх. На България липсва каквото и да е образование по отношение на закона и човешките права. Вярваме, че е от съществено значение за хората и затова го предлагаме.
 • Кое е най-голямото предизвикателство за вашата организация?
  Предизвикателствата са много. Най-големите са, че българското общество, макар и доста равностойно на работното място по отношение на заплатите и ръководните позиции, е доста патриархално, що се отнася до семейната структура. Следователно, дори жените да имат равни възможности като мъжете, те по-често зависят от решенията на своите колеги или членове на семейството. Друг проблем, по който работим усилено, е погрешното схващане, че феминизмът е същото като мизандрия, идея, наложена от медиите за политически интереси. Работим, за да образоваме както жените, така и мъжете и да ги направим по-чувствителни и проницателни към многостранната концепция за равенство между половете. Вярваме, че то не само може да служи като превантивна мярка за домашно насилие, но може да допринесе и за разрешаването на демографската криза в страната.
 • Как стигат жените до вашата организация?
  „Окрилена“ е базирана изцяло на дигитални платформи като социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм и Линкдин. Имаме и уебсайт с чат кутия и имейл. След като жените се свържат с организацията, ние сме в състояние да насочим адекватно техните нужди към други НПО, които предлагат безплатно консултиране, жилище и съдебна помощ. Важно е да се отбележи, че в България има много силна мрежа от феминистки организации. Така, независимо с кого се свържете, всеки е в състояние да предложи помощ или да пренасочи жертвата към подходящия канал.
logo_edited.jpg

In collaboration with:

transparent-1.PNG

Part of the amount of each order made by Lovely Me goes directly to the Winged Foundation.

You can find more  here .

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page